Omkar’s 6th Sense – Game Show

E 10 : ClickHere – 29th Apr

E 9 : ClickHere – 28th Apr

E 8 : ClickHere – 22nd Apr 

E 7 : ClickHere – 21st Apr

E 6 : ClickHere – 15th Apr

E 5 : ClickHere – 14th Apr

E 4 : ClickHere – 08th Apr 

E 3 : ClickHere – 07th Apr – HyperAadhi,Chalaki Chanti

E 2 : Part1 : Part2 : Part3 – 01st Apr – Suma & Rajeev kanakala

E 1 : ClickHere – 31st Mar – Ravi & Rohini